Terug naar Gehoorzaamheid

Basiscursus

In de Basiscursus ligt het accent op positief trainen.
Gewenst gedrag wordt bekrachtigd en beloond en ongewenst gedrag wordt bijgestuurd of genegeerd. Daarnaast wordt er veel aandacht gegeven aan de opvoeding.

De basiscursus bestaat uit acht lessen praktijk, één uur in de week.

Basiscursus praktijk

 • Aandacht oefeningen
 • Beheersingsoefeningen5
 • Lopen aan de lijn zonder trekken
 • Zit en wacht
 • Af en blijf
 • Hier komen
 • Voorkomen
 • Verzorgende oefeningen (staan,tandjes kijken)
 • Groepsactiviteiten (in een vak lopen)

Basiscursus theorie

 •    Hoe leren honden
 •    Lichaamstaal
 •    Gedrag
 •    Opvoeding
 •    Beloning/motivatie
 •    Correctie

Bij voldoende beheersing van de oefeningen aan het einde van de cursus, krijgt de cursist een bewijs van deelname en kan er doorgestroomd worden naar de gevorderden cursus.

Aanmelden voor deze cursus